Vaše tipy

Miesta spomenuté na webe, nie sú určite ani zďaleka všetkými zaujímavými a pozoruhodnými miestami regiónu Skalicko. Náš web nie je uzavretý, práve naopak. Je tvorený všetkými ľuďmi, ktorí majú chuť a čas podeliť sa s návštevníkmi regiónu v ktorom žijú o miesta, ktoré dobre poznajú, obľubujú a myslia si, že stoja za to byť objavené.

Ak poznáte akékoľvek zaujímavé miesta (prírodné, kultúrne, historické, gastronomické, rekreačné …), cyklotrasu, zákutie, krčmičku alebo miestneho vinára predávajúceho miestne vína, napíšte nám o nich! Staňte sa spoluautorom webu. Stačí do komentára napísať názov miesta, jeho stručný opis, uviesť presnú adresu (ulica, číslo, obec) alebo súradnice (napr. na lúku, lesík, mŕtve rameno, osamotený strom v poli…). Najsamlepšie je, ak nám máte možnosť poslať aj fotografie miesta. Veď nie nadarmo sa vraví, lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť :)

Tešíme sa na Vaše tipy !

  • Jozef Cintula

    Vaša stránka sa mi páči, je to dobrý nápad, ale nie je v poriadku jej názov. Ide o geografický názov Skalicko, ktorý nie je v súlade s pravidlami pre tvorenie geografických názvov. Toto hovorí Jazyková poradňa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra: Názvy ako Myjavsko, Hlohovecko, Trenčiansko nie sú v súlade s historickými ani súčasnými geografickými názvami. V slovenčine sa príponou -sko (-cko) tvoria názvy štátov a krajín, napr. Švédsko, Francúzsko, Sasko, Nemecko, ale nie názvy regiónov. V súčasnosti sme svedkami rozšíreného vydávania regionálnych, zväčša reklamných novín a časopisov s názvami tohto typu, napr. Bratislavsko, Malokarpatsko, Pezinsko, Trnavsko, Gemersko a pod. Takéto názvy krajov, resp. obce a jej okolia sú umelé a slovenčine cudzie. Názvy štátov a krajín zakončené na -sko (-cko) vznikli z mien príslušníkov národov, kým názvy ako Myjavsko, Hlohovecko, Trenčiansko, Bratislavsko, Malokarpatsko, Pezinsko, Trnavsko, Gemersko sú utvorené z domácich geografických názvov (Myjava, Hlohovec, Trenčín, Bratislava, Malé Karpaty, Pezinok, Trnava, Gemer), a preto sú nesystémové. Citované názvy by mali znieť takto: Myjava, okres Hlohovec alebo Hlohovecký okres, Bratislavský kraj, Malokarpatská oblasť, Pezinská oblasť (Pezinok a okolie), Trnavský okres, Gemer a pod. Keďže, ako píšete, ste ešte v plienkach, bolo by vhodné ešte teraz zmeniť názov vašej stránky. Skúste sa obrátiť na vášho kolegu Joža Špačka, on vám určite bude vedieť poradiť.