Rotunda Sv. Juraja

Symbolom mesta a jeho najstaršou kultúrnou pamiatkou je ranorománska rotunda stojaca na miernom vŕšku nad mestom. Počas turistickej sezóny je v nej sprístupnená expozícia venovaná historickým etapám jej vývoja a v samotnom interiéry rotundy je možné obdivovať vzácne nástenné fresky. Okolie rotundy je pekne upravené s viacerými lavičkami z ktorých sa ponúka výhľad na mesto. V kopci pod rotundou sa oplatí pozrieť si starý židovský cintorín za historickými hradbami mesta.

Rotunda Sv. Juraja bola zasvätená svätému Jurajovi – drakobijcovi. Historikom sa doposiaľ presne nepodarilo datovať jej vznik, ale pravdepodobne pochádza z prelomu 12. a 13. storočia. Najnovšia datácia však uvádza prvú polovicu 11. storočia. Svojou architektúrou pripomína české a moravské rotundy. Rotunda bola súčasťou opevneného hradného sídla a slúžila ako hradná kaplnka a pohrebisko. Po zániku hradu bola rotunda goticky prestavaná a stala sa súčasťou mestského opevnenia. Hradobnou priekopou bola oddelená od návršia, na ktorom stával hrad. Bola zvýšená o jedno podlažie a začala plniť funkciu strážnej veže. Dolná časť rotundy sa využívala ako kaplnka. Zo stredoveku konkrétne z 15. storočia pochádzajú aj fragmenty nástenných malieb zobrazujúce legendu o svätom Jurajovi, a síce jej začiatok a koniec s erbami mesta Skalica a šľachtického rodu Zápoľských. Fresky zobrazujú svätého Juraja odetého v brnení a sediaceho na koni, so skupinkou postáv pri mestskej bráne lúčiacej sa so svojím ochrancom. Lúčiaca sa skupinka ľudí predstavuje obyvateľov Skalice. Až do roku 1750 sa pri voľbe nových úradníkov magistrátu, ktorá sa konala 24. apríla uberal sprievod obyvateľov na čele s funkcionármi mesta k tejto najstaršej svätyni v meste. V polovici 18. storočia bola rotunda barokovo prestavaná, prišlo k výmene kupoly, portálu, okien a pod rotundou boli vybudované krypty. Rotunda počas prusko – rakúskej vojny slúžila ako sklad pušného prachu. V čase druhej svetovej vojny bola poškodená bombou a v roku 1949 prešla rekonštrukciou. Od roku 1970 je rotunda svätého Juraja národnou kultúrnou pamiatkou.