Jazda na koni

Jazdecký klub v Skalici

Pre všetkých milovníkov koní a jazdenia je tu jazdecký klub v Skalici, ktorý je situovaný na okraji mesta len 2 km od centra mesta. Klub má dobrú dopravnú dostupnosť a dostanete sa k nemu po ceste na Zlatnícku dolinu, ktorá je v meste Skalica dobre značená smerovými šípkami.

Jazdenie nie je vekovo obmedzené, môžu to skúsiť všetci, ktorým sa tento šport páči. Hodina jazdenia( zahrňa aj prípravu koňa,čistenie,sedlanie a pod.) stojí 10 eur, pričom pozostáva zo 45 minútovej jazdy a 15 minút ostáva na prípravu koňa pred samotnou jazdou. Jazdecký klub neumožňuje požičiavanie koní na turistiku, poskytuje výlučne hodiny jazdenia.

V prípade detí sú v jazdeckom klube nasleovné postupy: uzdenie a sedlanie koňa robia deti staršie ako 15 rokov alebo im tréner koňa prichystá , prípadne po dohode to môže dieťa skúsiť s pomocou trénera.To sa netýka detí do veku 15 rokov alebo detí, ktoré nikdy neprišli do styku s koňom. Tieto deti budú oboznámené s prácou, ako sa vykonáva, prípadne môžu pomôcť s jej vykonaním po dohode s trénerom. Deti sú chránené jazdeckou prilbou a chráničom chrbta. Hodiny jazdenia prebiehajú v obdĺžnikovej jazdiarni alebo ako prechádzky vonku.

Hodina hipoterapie pre mentálne postihnuté alebo inak hendikepované deti trvá 15 až 30 minút, v ktorej je zahrnutá prechádzka po okolí, rehabilitačné cvičenia alebo pedagogicko-psychologické cvičenia. Hodina hipoterapie stojí 10 až 15 euro.

Kontakt:  0903/475059,    0948/887997